>Ansök om att bli medlem <

Genom att ansöka om medlemskap tillåter du MHF Ungdom - Kungälv att spara dina personuppgifter och epost enl gällande personuppgiftslagen(PUL). Uppgifterna används endast för kommunikation och för att logga aktivitet och utnyttjande av vår lokal, uppgifter sparas i vårt medlemsregister.Avgifter

Medlemsavgift år familj 300kr/år

Köravgifter:
Vuxen (18-99år) 2400kr/år (200kr/mån)
Ungdom (13-17år) 960kr/år (80kr/mån)
Barn (6-12år) 600kr/år (50kr/mån)

Trackfee 100kr/gång för icke medlemmar 

Familjer där förälder erlägger köravgift betalar max för 1st barn, han man två eller fler barn betalar man för den äldsta och resterande är då inkluderade.

"Siffror inom parentes är om man väljer att betala av på 12mån"


Det finns möjlighet att hyra en personlig mekplats för 50kr/mån, då kan man lämna sina grejer och se till att allt är lite som man vill där, annars skall platsen vara städad och tom när man lämnar lokalen. Finns möjlighet för alla att nyttja förrådsutrymme innanför mekrummet.